Velkommen til KP. Agenturer


KP. Agenturer er et handelsfirma som beskæftiger sig med rådgivning, salg, leverancer og montage af læsseramper, porte, sakselifte og slusearrangementer.
Med udgangspunkt i de nuværende agenturer, råder vi over et bredt udsnit af de produkter der indgår i et moderne distributionsmiljø.
Fælles træk for vores agenturpartnere

Fælles for firmaerne er en udstrakt vilje til at finde løsninger på kundernes opgaver, dette har været et af de kriterier hvorefter vi har søgt vore agenturpartnere og har vist sig at være en fornuftig disposition i flere af de projekter, vi har været involveret i, hvor vore kunders ønsker og behov, har været særlig specifikke.
Dette gælder både indenfor den styringsmæssige side, hvor vi er i stand til at samordne rampe, port og den oppustelige portinddækning og også indenfor konstruktionen af anlæg, f.eks. slusehus med rampe, port og portinddækning som udelukkende bæres af husets fundament.